FRISKVÅRD PÅ FÖRETAGET

"En frisk personal är en gladare och mer produktiv personal" 


Nüwa Health som friskvårdspartner

Friskvård för medarbetare är ett utav de mest effektivaste sätten för företag att förbättra och bibehålla sina anställdas hälsa. 


Arbetsgivare som skapar möjlighet och förutsättningar för sina anställda att leva ett mer aktivt och hälsosammare liv bidrar till ökad arbetskraft, produktivitet och lönsamhet. Medarbetarna blir piggare, friskare och gladare som i sin tur leder till minskad stress och sjukfrånvaro. 


Tillsammans hittar vi en friskvårdslösning som passar er!

Ni kan antingen komma till oss för gruppträning eller om ni har gruppträningssal på företaget kommer vi gärna till er!


Vi håller även kick-off's, föreläsningar, personlig träning, behandlingar som massage och dry needling samt Fysioterapi och rehabilitering. 


Vi hjälper ert företag lyckas med er friskvårdssatsning!